Čištění studní, montáž čerpadel

Pravidelné sledování stavu Vaší studny s jejím čištěním (nejméně 1x za 5 let) je podmínkou kvalitní vody. Nabízíme Vám čištění kopaných studní, jejich dezinfekci, instalaci čerpadel a další práce dle dohody.

Provádíme:


Co by nemělo chybět?

studna-schema
Výška skruží nad zemí: 0,3- 0,5m
Zajílování okolo skruží: Trubky (hadice): Čerpadlo:

Kód & design: it.sfortelem.cz